kişisel verilerin korunması

YENİ UNTAŞ BİLİMUM ZİRAİ ÜRÜNLER İMALATI NAK. SAN. ve TİC. A. Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni

YENİ UNTAŞ BİLİMUM ZİRAİ ÜRÜNLER İMALATI NAK. SAN. ve TİC. A. Ş

(kısaca " YENİ UNTAŞ ") olarak siz değerli kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize

hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca

WWW.YENIUNTAS.COM alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesine (kısaca

"Site") bildirilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması

gerekebilmektedir.

YENİ UNTAŞ ., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi,

gerektiği takdirde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst

seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri,

işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde

bilgilendirmektir.

a)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel

verileriniz, veri sorumlusu olarak YENİ UNTAŞ BİLİMUM ZİRAİ ÜRÜNLER İMALATI

NAK. SAN. ve TİC. A. Ş . (kısaca “ YENİ UNTAŞ.”) Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda

toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

YENİ UNTAŞ Site üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile

toplayabilecek ve işleyebilecektir:

1- Şirketlerin veya ziyaretçilerin YENİ UNTAŞ’ye izin verdiği ölçüde onlarla iletişime

geçmek,

2- Site’nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve

çıkabilecek sorunları çözmek,

3- Kullanıcı Sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

4- YENİ UNTAŞ doğrudan pazarlama yapmak,

5- Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

6- Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti

sonuçlandırmak,

7- Telefon , Elektronik posta ve Sosyal Medya aracılığı ile tanıtım ,pazarlama veya

bildirimlerde bulunmak,

8- YENİ UNTAŞ. işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası dışında başka

verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda başka politikalar veya

prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de

incelemenizi tavsiye ederiz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kullanım Koşullarını ve Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nı kabul etmekle,

YENİ UNTAŞ ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, şirketimizle

iletişime geçtiğiniz konular hakkında sizlere bilgi vermek, şikayetlerinizi değerlendirerek

çözüm sunmak, ürünlerimiz hakkında bilgi vermek amacıyla; toplanmasına, saklanmasına,

işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu

bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin

sağlıklı şekilde teslim edilmesi, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve


güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili

mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli

ölçüde paylaşılacaktır.

 Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz ,YENİ UNTAŞ tarafından her türlü sözlü , yazılı yada Elektronik ortamda

,yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal

çerçevede sunulabilmesi için bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve hukuki

yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

1- Kimlik Bilgisi

Site aracılığıyla  şirketimizle iletişime geçmeniz halinde “Adınız”, “Soyadınız”, gibi bilgileri

YENİ UNTAŞ ’ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

2- İletişim Bilgisi

Site aracılığıyla  şirketimizle iletişime geçmeniz halinde “Elektronik Posta Adresiniz”, “ ve

“Cep Telefonu” gibi bilgileri YENİ UNTAŞ ’ye kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

3- Diğer Bilgiler

Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer şahıs veya şirketlerin ulaşabileceği ve

görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş

olarak kabul edilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından

kullanıldığı hallerde YENİ UNTAŞ ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan

Hakları

- işlenip işlenmediğini öğrenme,

- işlenmişse bilgi talep etme,

- işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

- eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini

isteme,

- Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) bendi (eksik/yanlış

işlenmişse düzeltilmesini isteme) ve (e) bendi (silinmesini/yok edilmesini isteme)

uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme,

- kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve/veya aktarıldığını ve/veya yukarıdaki şartlar ile ilgili nasıl

işlendiğini öğrenmek istiyorsanız info@yeniuntas.comeposta adresine yazabilirsiniz.

Dilerseniz Altıyüzevler Mahallesi , Balıkesir Asfaltı , 7.km No:75 Bandırma / Balıkesir

adresine Ad-Soyad ile beraber ıslak imzalı ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile

dilekçenizi/sorunuzu/şikayetinizi alıcı olarak verilerinizden sorumlu YENİ UNTAŞ ‘a

gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.